PRAVILA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra “Z MASTIKO DO DOBREGA POČUTJA” je zaključena

Izmed velikega števila sodelujočih smo izžrebali 2 srečna nagrajenca

To sta gospod MIRAN in gospod EDI

Prejela bosta po en darilni bon v vrednosti 100 EUR za koriščenje storitev Medical centra Rogaška ter darilo presenečenja.

Nagrajencema iskreno čestitamo in jima želimo prijetno koriščenje nagrade.

Vsem sodelujočim, ki tokrat pri žrebu niste imeli sreče, pa se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in sporočamo, da boste lahko že prav kmalu ponovno preizkusili svojo srečo. Spremljajte nas na družbenih omrežjih, da ne zamudite naslednje priložnosti!

Podaljšanje nagradne igre

Želimo vas obvestiti o pomembni spremembi v naši nagradni igri »Z MASTIKO DO DOBREGA POČUTJA«. Ker smo prejeli številne povratne informacije, smo se odločili, da podaljšamo trajanje nagradne igre!

Tako imate sedaj dodatne tri dni, da se pridružite in sodelujete v naši nagradni igri. Namesto prvotno napovedanega datuma 10. maja 2024, se bo nagradna igra zaključila 13. maja 2024.

Poskrbite za svoje dobro počutje!

Ker se zavedamo, kako pomembna je skrb za zdravje in dobro počutje, smo za vas pripravili čudovito nagradno igro »Z MASTIKO DO DOBREGA POČUTJA«.

Z nakupom izdelkov na naši spletni strani www.mastika.si ali preko telefona 051 220 321 se lahko potegujete za darilni bon v vrednosti 100 € za koriščenje storitev Medical centra Rogaška!

Dobite kar dvojno priložnost, da naredite nekaj dobrega za svoje telo: ne samo da se potegujete za fantastično nagrado, ampak z izdelki iz Chios mastike naredite tudi korak k izboljšanju svojega zdravja in počutja.

Pohitite, priložnost za sodelovanje v nagradni igri imate do 10.5.2024.

Nagradna igra traja od 26. aprila 2024 do 10. maja 2024.

Vsak nakup izdelkov na spletni strani www.mastika.si nad 20 €* vas uvrsti v žrebanje za nagrado. Velja tako za spletna naročila kot tudi za naročila preko telefona 051 220 321 in nakupe na sedežu podjetja.

Izžrebali bomo dva nagrajenca, ki bosta prejela po 1 bon v vrednosti 100 € za koriščenje storitev Medical centra Rogaška**.

Za bolj podrobna pravila te nagradne igre preberite spodaj.

* Pogoj za sodelovanje v tej nagradni igri je opravljen nakup izdelkov iz Chios mastike nad 20€ (neupoštevajoč morebitno poštnino) na spletnem mestu www.mastika.si , preko telefona 051 220 321 ali osebno na sedežu podjetja.

**Bon se lahko koristi za storitve Medical centra Rogaška do 31.12.2024.

PRAVILA NAGRADNE IGRE »Z MASTIKO DO DOBREGA POČUTJA«

 1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre »Z MASTIKO DO DOBREGA POČUTJA« (v nadaljevanju nagradna igra) je Darilo narave d.o.o., Šmarska cesta 40, 1291 Škofljica, spletni naslov www.mastika.si (v nadaljevanju organizator).

Namen nagradne igre je promocija spletne strani www.mastika.si in izdelkov iz Chios mastike ter pridobivanje novih strank.

Nakup je pogoj za sodelovanje.

Pogoj za sodelovanje v tej nagradni igri je opravljen nakup izdelkov na spletni strani www.mastika.si nad 20€ (neupoštevajoč morebitno poštnino) na spletnem mestu, preko telefona 051 220 321 ali osebno na sedežu podjetja Šmarska cesta 40, 1291 Škofljica.

Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani www.mastika.si

Nagradna igra traja od 26.04.2024 do 10.05.2024.

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki opravijo nakup izdelkov na spletni strani www.mastika.si nad 20€ (neupoštevajoč morebitno poštnino) ali preko telefona 051 220 321, ali osebno na sedežu podjetja Šmarska cesta 40, 1291 Škofljica, in ki hkrati izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 18 let ali starejše.
 • V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, in zaposleni pri organizatorju. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.
 • Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.
 • S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili, in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre.
 • Udeleženci nagradne igre sprejemajo ta pravila nagradne igre ter pogoje spletnega mesta www.mastika.si .
 • Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s pravili nagradne igre.

V nagradno žrebanje so vključeni tako nakupi s kreditno, debetno ali plačilno kartico, preko Paypala, kot tudi naročila s plačilom po predračunu in po povzetju. Ob žrebu se preveri, ali je bil nakup dejansko plačan. Neplačana ali preklicana naročila oziroma vrnjene ali zavrnjene pošiljke se izločijo iz žreba.

 1. Nagrada in prevzem nagrade

Podeli se dve nagradi dvema nagrajencema.

 1. nagrada: bon v vrednosti 100 € za koriščenje storitev Medical centra Rogaška (Zdravilišče Rogaška). Veljavnost bona je do 31.12.2024
 2. nagrada: bon v vrednosti 100 € za koriščenje storitev Medical centra Rogaška (Zdravilišče Rogaška). Veljavnost bona je do 31.12.2024

Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, ni zamenljiva, niti je ni možno izplačati v gotovini. Koriščenje bona ni vezano na določeno osebo.

Vsak udeleženec nagradne igre lahko v žrebu sodeluje večkrat, in sicer kolikor nakupov nad 20 € opravi v času trajanja te nagradne igre, tolikokrat lahko sodeluje v žrebu.

V roku 7 dni po zaključku nagradne igre bo organizator pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoje za sodelovanje v nagradni igri, in izžrebal 2 nagrajenca. Organizator si pridržuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja/žreba v nagradni igri.

Žrebanje bo potekalo na sedežu organizatorja in v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja. Izžreba se 2 nagrajenca.

Organizator bo izžrebana nagrajenca o prejemu nagrade obvestil po mailu in/ali telefonu.

V roku 5 dni mora izžrebanec za prevzem nagrade organizatorju posredovati naslednje obvezne podatke:

– ime in priimek,

– naslov, kamor mu pošljemo nagrado,

– rojstni datum,

– soglasje, da se strinja s prejemom nagrade in da je seznanjen in soglaša s pravili te nagradne igre.

Nagrado organizator pošlje po pošti v roku 14 dni po posredovanju zahtevanih podatkov izžrebanca. Stroške pošiljanja krije podjetje Darilo narave, d.o.o.

Organizator si pridržuje pravico, da izžrebancu ne podeli nagrade, če:

 • izžrebanec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni podatki),
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Če izžrebanec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega izžrebanca in lahko izžreba nadomestnega izžrebanca.

Izžrebanec lahko tudi sam odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do tega izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in lahko izžreba nadomestnega izžrebanca.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime v objavi v mailingu in na www.mastika.si.

 1. Odgovornosti organizatorja

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.
 1. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved.

Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno številko ter podpisano soglasje, da se strinja s prevzemom nagrade.

 1. Varovanje osebnih podatkov

(a) Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

(b) Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

(c) Organizator bo navedene osebne podatke prejel šele, ko bo nagrajenec izžreban in ga bo organizator pozval, da mu dostavi podatke, da bo nagrajenec lahko prejel nagrado na svoj naslov.

(d) Podatke bo organizator hranil do podelitve nagrad oz. bodo izbrisani najkasneje v roku enega meseca od podelitve zadnje nagrade. Osebnih podatkov organizator ne bo hranil ali obdeloval za namene trženja.

(e) Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bo nagrajenec posredoval, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

(f) Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre.

Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: [email protected]

 1. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O poteku, spremembah in novostih ter zaključku nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/mastikaslovenija Instagram strani https://www.instagram.com/mastika_slovenija/ ter preko spletnega mesta https://mastika.si.

Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: [email protected].

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

DARILO NARAVE, d.o.o.
Šmarska cesta 40
1291 Škofljica

Pravila veljajo od 26.4.2024 do 10.5.2024.

Škofljica, 26.4.2024