ODSTOP KUPCA OD POGODBE

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe oz. želi vrniti blago, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.Sporočilo mora poslati na e- pošto: [email protected] ali v tiskani obliki z izpolnitvijo obrazca za vračilo blaga na naslov:

DARILO NARAVE d.o.o.
Šmarska cesta 40
1291 Škofljica
Slovenija

Obrazec za vračilo blaga:

Ime_________________ Priimek____________________

Naslov_________________________________________

Poštna št. in kraj:_____________________________________

Telefonska št.___________________________________

E-naslov:_________________________________________

Izdelki so bili naročeni dne________________, številka naročila:__________________________

Izdelki so bili prejeti dne______________________________ številka računa___________________________

Kupnino mi vrnite na bančni račun št. SI56___________________________________, odprt pri _________________________

Datum:________________________                Podpis kupca (če pošljete odstop od pogodbe v papirnati obliki)_________________________

Možnost vračila ne velja za:

  • za blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih kupca oz. je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
  • za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ker je neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
  • za blago, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro poteče rok trajanja;

Izdelka potrošnik ne more in ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe ampak sme opraviti ogled in preizkus prejetega izdelka zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno preizkušanje, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo izdelka, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Izdelek, ki je predmet vračila, mora biti nerabljen, nepoškodovan in v originalni embalaži. Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.

Kupec bo dobil potrditveni e-mail, da je bil odstop od pogodbe sprejet.

Stvarna napaka

Napaka je stvarna:

  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana;
  • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka za normalno rabo se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na samem izdelku.

Kupec mora ponudnika o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku ter ponudniku omogočiti pregled izdelka.

Kupec, ki je ponudnika pravilno obvestil o stvarni napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati:

  • ali odpravo napake na izdelku;
  • ali vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako;
  • ali vračilo plačanega zneska.

Natančneje pravico do uveljavljanja stvarnih napak ureja Zakon o varstvu potrošnikov.

V 14 dneh po odstopu od pogodbe mora kupec blago vrniti na naslov ponudnika.

Prosimo, da paket zavijete v papir, da se med dostavo embalaža ne bi poškodovala.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je neposreden strošek vračila blaga in strošek poštnine. Ponudnik bo kupcu vrnil vsa prejeta plačila nemudoma oz. najkasneje 14 dni po sporočilu o odstopu.

Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Kupec mora blago vrniti nerabljeno, nepoškodovano in v nespremenjeni količini, kot ga je prejel, razen če je bilo blago uničeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Blago mora biti zapakirano v originalno embalažo. Priložena mora biti kopija računa.

Stroške vračila krije pošiljatelj sam, razen če je vnaprej pisno dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. V primeru dostave na naše stroške bomo kupcu obračunali stroške vračila po veljavnem ceniku paketnega distributerja. Za nastale stroške zaradi ravnanja izven pogojev poslovanja ne odgovarjamo.

Kupec mora blago vrniti na naslov:

DARILO NARAVE d.o.o.
Šmarska cesta 40
1291 Škofljica
Slovenija

Podjetje Darilo narave d.o.o. želi, da se spori s stranko rešujejo na nekonflikten in spravljiv način. V kolikor to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.